Tanúsítvány

Díjmentes szűrőszoftver

TÉVÉZZ OKOSAN!

Jelenlegi hely

Címlap

Hibaüzenet

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls _menu_load_objects() függvényben (/home/hfc/www_drupal/includes/menu.inc 579 sor).

Értesítés a kábeltelevíziós, internet és telefon szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek módosulásáról

Tisztelt Előfizetőink!

 

Ezúton értesítjük tisztelt előfizetőinket, hogy a HFC-Network Kft. 2015. év január hó 01. napi hatállyal módosítja kábeltelevíziós, internet és telefon szolgáltatásának (a továbbiakban: "szolgáltatás") Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF).

A módosítások indokául szolgál egyrészről a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. tv. 2014.03.15. napi hatálybalépése, az üzleten kívül a fogyasztóval kötött szerződésekre és a távollevők közt kötött szerződésekre vonatkozó jogszabályok változása, az ÁSZF szövegének az előfizetők jogait nem, vagy csak minimális mértékben érintő pontosítása.

Mindezek alapján 2015. év január hó 01. napjától a szolgáltató mindkét szolgáltatásra irányadó Általános Szerződési Feltételeinek legfontosabb változásai a következők és mely miatt az alábbi tárgykörben, az alábbi feltételek módosulnak:

-         kikerül kábeltelevíziós Alap csomagunkból a PAX TV (ÁSZF 4. sz. melléklet)

-         megjelölésre kerültek az ÁSZF-re és az egyedi előfizetői szerződésre vonatkozó fontosabb jogszabályok, valamint az időközi jogszabályváltozás miatt azok alkalmazásának módja (ÁSZF 1.7., 7.1.9.)

-         az ügyfélszolgálaton kívül és távollevők közt kötött szerződésekre vonatkozó szabályok módosításra kerültek (ÁSZF 2.1.1.3.3.)

-         az elévülésre vonatkozó szabályozás kiegészítésre került. (ÁSZF. 7.1.4.)

-         az előfizetői szerződés előfizető kérésére történő módosításának, valamint megszűnésének feltételei (9.1.9., 9.1.10.)

-         az előfizetői szerződés szolgáltató általi egyoldalú módosításának feltételei és az ezzel összefüggő előfizetői jogosultságok (9.2.4.).

-         tartalmi változást nem jelentő szövegpontosítás (ÁSZF 11.5., 4.sz. melléklet)

 

A HFC-Network Kft. szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a www.hfcnetwork.hu weboldalon.

 

Amennyiben az előzőek szerinti módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja a határozott időtartamú előfizetői szerződést, a szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet, a szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani.

 

Tisztelettel: HFC-Network Kft.